Fragtpriser

Vi har en fast fragtpris på vores varer som d.d. er på 39 DKK

Man vil altid kunne se sine omkostninger til fragt på den enkelte ordre, inden man afgiver bestilling.

På alle ordrer over 500.- DKK er der Fri Fragt.
Fri Fragt er altid med DAO til en DAO-pakkeshop.

Vi har, som udgangspunkt, alle viste varer på lager, og vi afsender din ordre i løbet af 1-4 arbejdsdage.

Levering til ikke-brofaster øer, Færøerne og Grønland

Her kan du finde ud af hvad vi kan tilbyde, hvis du er bosat et af disse steder.

Levering til ikke-brofaste øer
På hitz2kidz.dk benytter vi forskellige samarbejdspartnere. Ved varer hvor Post Danmark eller DAO står for transporten, leveres der også til ikke-brofaste øer. På alle andre varer har vi desværre kun mulighed for at levere til færgeleje.

Levering til Færøerne og Grønland
Vi har i øjeblikket ikke mulighed for at levere til Færøerne eller Grønland. Er du bosiddende et af disse steder, kan du enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice på tlf. 22 45 20 60 for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid meget velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 22 45 20 60.

Betingelser:

Vi tilbyder levering med Post Danmark, DAO, Bring eller GLS, valgmulighederne kan afhænge af produkttype.
Reklamationsbestemmelserne for leverancerne følger den benyttede transportørs bestemmelser*.
Generelt set kan oplyses at ved enhver skade på forsendelsen tages der imod ved skriftligt forbehold for senere undersøgelse af indholdet eller helt ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Ved ej synlig skade skal der reklameres indenfor 7 dage, både til os og transportøren.

* Uddybende reklamationsbestemmelser.

Post Danmark

§ 1.17.2 ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE
Post Danmark Logistik A/S er erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af pakkens indhold, eller beskadigelse af en Erhvervspakke, såfremt bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark Logistik A/S. §1.19: Reklamation til Post Danmark Logistik A/S i anledning af synlig beskadigelse af en pakke, eller ved helt eller delvist tab af indhold af pakken, skal ske straks ved modtagelsen af pakken. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamation ske til Post Danmark Logistik A/S inden 7 dage fra modtagelsen, Kilde: http://www.postdanmark.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/erhvervspakker-1.pdf

GLS

§ 7.2.1 Ved synlig skade eller mangel i indhold skal modtager reklamere straks ved at kvittere for levering med begrundet forbehold. Er levering sket som nævnt i pkt. 2.2, skal kunden reklamere til GLS senest kl. 16 den efterfølgende hverdag. § 7.2.2 Ved ikke synlig skade inden for 7 dage efter levering jf. pkt. 2.5, søn- og helligdage ikke medregnet. § 7.3 Modtager skal stille evt. beskadigede forsendelser klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage. Er dette ikke muligt, mister kunden retten til erstatning. GLS må bede om fotodokumentation af beskadigede forsendelser. Kilde: http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/DK01/DA/510218_-generelle-betingelser.htm

DAO

13.1 Reklamationsfrister 13.1.1 Reklamation til DAO365 A/S i anledning af synlig beskadigelse af en Pakke, eller ved helt eller delvist tab af indholdet i Pakken, skal ske straks efter afhentning/aflevering af Pakken. Ved ikke synlig beskadigelse eller helt eller delvist tab af indholdet i Pakken skal reklamation ske til DAO365 A/S inden 7 dage efter afhentning/aflevering. Alle reklamationer skal være skriftlige. 13.1.2 Krav i anledning af forsinkelse af en Pakke skal fremsættes skriftligt af Afsender eller Modtager senest 7 dage efter, at Pakken er blevet afleveret til Modtager eller omdelt til Modtagers DAO-PAKKESHOP. 13.1.3 Senest 7 dage efter at DAO365 A/S overtog Pakken til befordring, skal der reklameres til DAO365 A/S, såfremt Pakken inden da ikke er blevet afleveret til Modtager eller omdelt til Modtagers DAO-PAKKESHOP. Reklamation skal ske skriftligt. 13.1.4 Pakken kan med henblik på udbetaling af erstatning betragtes som bortkommet, hvis den ikke er afleveret til Modtager eller omdelt til Modtagers DAO-PAKKESHOP inden 60 dage efter, at DAO365 A/S overtog Pakken til befordring. Side 10 13.1.5 Øvrige krav skal fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold og senest 7 dage efter Pakkens overdragelse/indlevering til befordring. 13.1.6 Kunden, Afsender henholdsvis Modtager fortaber sit krav mod DAO365 A/S, såfremt der ikke er foretaget behørig reklamation inden for de angivne frister. 13.1.7 Reklamationer skal sendes til DAO365 A/S, via e-mail på følgende e-mailadresse driftsservice@dao.as

Bring

      • 27 Reklamationer til speditøren skal afgives uden unødigt ophold. Ved synbar bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, skal modtageren reklamere straks ved modtagelse af godset, og ved ikke-synbar bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ikke senere end syv kalenderdage fra datoen for godsets levering. Såfremt reklamation ikke afgives som anført ovenfor påhviler det ordregiveren at bevise, at bortkomsten, forringelsen eller beskadigelsen opstod mens godset var i speditørens varetægt. Reklamation, der vedrører andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset, skal afgives inden 14 dage fra den dag, da ordregiveren fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som begrunder et ansvar for speditøren. Såfremt en sådan reklamation ikke er afgivet, har ordregiveren fortabt sine rettigheder. Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet mens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår i stedet finde anvendelse i det omfang disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i denne § 27.